KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Paulina Olejniczak przy ul. Hynka 67 w Gdańsku.
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: biuro@restauracja-lawenda.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, dochodzenie ewentualnych roszczeń za szkody spowodowane przez pracowników lub osoby trzecie.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres do 14 dni – do nadpisania.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.